GREY ART DEVELOPMENT J. JANKOWSKI G. SZIKTANC SPÓŁKA JAWNA informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotację w formie pożyczki w wysokości 146 438,00zł na realizację zadania: Wykonanie instalacji ogniw PV w budynku położonym w Łodzi   przy ul. Dąbrowskiego 249